Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Nezodpovedná zábava

   Dňa 21.7.2017 približne o 20:34 hod. Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši prijala telefonický oznam od obyvateľky z mestskej časti Podbreziny, že na streche výškového bytového domu na ul. Opavská č.619/2, mestská časť Podbreziny sa nachádza mládež, ktorá pravdepodobne požíva alkoholické nápoje a má obavu, aby zo strechy nespadli. V tom čase, počas kontroly areálu Základnej školy na Okoličianskej ulici bola oslovená hliadka mestskej polície staršou ženou, že sa cíti veľmi zle a je jej na odpadnutie, preto jej hliadka MsP urgentne privolala vozidlo Rýchlej zdravotnej služby. Vzhľadom na dôvodnú obavu z možného ohrozenia života ženy, nemohla hliadka preveriť telefonický oznam, preto bola o súčinnosť požiadaná štátna polícia, ktorá vo veci ihneď konala. Po príchode vozidla Rýchlej zdravotnej služby, hliadka MsP miesto opustila a presunula sa na Opavskú ulicu, kde sa nachádzala hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Liptovský Mikuláš, ktorá už vec riešila s tromi mladistvými osobami.

MsP Liptovský Mikuláš


© 2010 - 2011, creative solution