Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Privítanie

Vážení spoluobčania a návštevníci

Mesta Liptovský Mikuláš

 

   Vítame Vás na internetovej stránke Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši.

   Chceme vás na nej informovať o našej činnosti, právomociach, povinnostiach, ale aj o výsledkoch práce.

   Budeme Vás tiež informovať o stratených a nájdených veciach. Nezabudli sme ani na prevenciu, ktorá patrí medzi priority našej práce. Chceme vás naučiť správne reagovať nielen v stresových momentoch, ale i v situáciách, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, alebo majetok Vás či vašich blízkych.

   Taktiež budeme pravdivo odpovedať na všetky vaše otázky. Spätná väzba od Vás je pre nás veľmi dôležitá.

  Mestská polícia považuje za prioritu pravidelnú a dôslednú kontrolu dodržiavania verejného poriadku, zabezpečovanie ochrany bezpečnosti a majetku občanov mesta, zabezpečenie prevencie a obmedzenie priestoru na páchanie protiprávnych skutkov.

   Snahou Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši je prevádzkovať internetovú stránku tak, aby bola pre vás každodenným informačným prostriedkom o práci a úlohách mestskej polície, oprávneniach jej zamestnancov, ako aj o jednotlivých ustanoveniach zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii - ten je základnou právnou normou v našej činnosti.

   Veríme, že Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši vám svojou prácou pomôže cítiť sa bezpečnejšie v našom krásnom meste. Sme presvedčení o tom, že príslušníci mestskej polície vám poradia a pomôžu v konkrétnych situáciách. Oslovte ich, sme tu pre Vás!

   Dúfame, že aj vy nám svojou spoluprácou a všestrannosťou pomôžete v tejto neľahkej úlohe. Konkrétne príklady vzájomnej spolupráce, sú dôkazom toho, že spoločne nám to pôjde ľahšie.

    Za kolektív Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši.   

                            

                                                          JUDr. Marián Jančuška

 

                            

 

 

© 2010 - 2011, creative solution