Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Májové kontroly na požívanie alkoholu mladistvými osobami

   V mesiaci máj príslušníci Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši (5.5.2017, 8.5.2017 a 23.5.2017) vykonali kontroly na požívanie alkoholu mladistvými osobami v pohostinstvách, puboch a parkoch v Liptovskom Mikuláši. Počas kontrol príslušníci mestskej polície skontrolovali spolu 17 mladistvých osôb, pričom 2 mladistvé osoby vo veku 17 a 14 rokov požívali alkoholické nápoje, čím sa dopustili priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami (Zákon č. 372/1990 Zb). Priestupky boli riešené mestskou políciou.

MsP Liptovský Mikuláš


© 2010 - 2011, creative solution