Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Odporúčanie polície pri vlámaniach

ODPORÚČANIE  POLÍCIE

 

pri vlámaniach do bytov, rodinných domov a rekreačných objektov

 

  1. Ak zistíte pri vstupe do bytu akékoľvek známky vlámania (páchateľ môže byť ešte na mieste činu), okamžite privolajte pomoc polície (telefonicky, osobne alebo za pomoci rodinných príslušníkov či priateľov) a nevstupujte do bytu, aby ste nezničili stopy zanechané páchateľom.
  2. Ak do vykradnutého bytu predsa len vstúpite, ničoho sa nedotýkajte, s ničím nemanipulujte, nič nepremiestňujte, aby si výjazdová skupina polície mohla urobiť čo najlepší obraz o páchateľovi a jeho činnosti na mieste.
  3. Je potrebné si uvedomiť, že výjazdová skupina polície sa vo Vašom byte nevyzná, preto by ste mali byť sprievodcom tejto skupiny, najmä preto, že byt najlepšie poznáte a môžete políciu upozorniť napr. na všetky veci, ktoré nie sú na svojom mieste, s ktorými bolo manipulované a pod..
  4. Vždy je potrebné urobiť si úplný a z hľadiska popisu vecí presný zoznam všetkého, čo Vám bolo ukradnuté a tiež všetkých škôd, ktoré Vám boli spôsobené v byte.
  5. Ak Vám boli odcudzené kreditné karty, šekové či vkladné knižky, cenné papiere, je nutné o tom informovať okrem polície aj banku, sporiteľňu, alebo inštitúciu, u ktorých máte tieto cenné papiere vedené. Zablokovanie konta proti manipulácii páchateľom musí byť Vaším prvoradým záujmom.
  6. Pri ukradnutí ostatných dôležitých dokladov, ako sú pasy, občianske preukazy a pod. je potrebné ihneď túto skutočnosť nahlásiť príslušným úradom, ktoré ich vydávajú.
  7. Dôležitým opatrením privlámaní do bytu je byt znova dôkladne zabezpečiť.

© 2010 - 2011, creative solution