Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Dôležité zásady používania cyklochodníka

Mestská polícia Liptovský Mikuláš, si Vás dovoľuje upozorniť na dôležité zásady používania cyklochodníka.

 

Pamätaj, že si zodpovedný za svoje konanie!

 

Rešpektuj dopravné značky!

 

Jazdi primeranou rýchlosťou!

 

   Jednotlivé úseky jasne definuje dopravné značenie. Dopravné značenie C8 Cestička pre cyklistov, t.j. symbol bicykla na modrej dopravnej značke, prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh.

   Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach a lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov, cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

   Dopravné značenie C13 Cestička pre vyznačených užívateľov,

t. j. modrá značka predelená bielym pásom, pričom na jednej strane je symbol cyklistu a na druhej strane symbol chodcov, prikazuje vyobrazeným užívateľom používať len pruh pre nich určený. To neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú navzájom ohroziť. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

 

   Pri modrej dopravnej značke C12 Cestička pre vyznačených užívateľov,  na ktorej sú pod sebou symboly chodcov a bicykla, smú vyznačení užívatelia použiť v predmetnom smere takto označenú spoločnú cestičku alebo pruh. Cyklista pritom nesmie ohroziť chodca. Cestičku alebo pruh môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach a lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí vyznačených užívateľov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané. 

 

Ďakujeme,  že dodržiavate zásady používania cyklochodníka.

S pozdravom Mestská polícia Liptovský Mikuláš

© 2010 - 2011, creative solution