Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
POZOR na parkovanie na cestnej a verejnej zeleni

MsP Liptovský Mikuláš upozorňuje vodičov motorových vozidiel parkujúcich meste Liptovský Mikuláš, ale najmä v mestskej časti Podbreziny, že hliadky MsP sa v najbližšej dobe zamerajú na kontrolu dodržiavania § 25 ods. 1, písm. s) Zák. č. 8/2009 Z.z o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov kde v je uvedené: Vodič nesmie zastaviť a stáť na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou.

© 2010 - 2011, creative solution