Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Upozornenie k umiestneným odchytovým klietkam MsP

Mestská polícia Liptovský Mikuláš žiada obyvateľov mesta, aby v prípade nájdenia odchytovýché klietok označených logom MsP Liptovský Mikuláš v ktorých sa nachádza odchytená divá (poľovná) zver alebo iné túlavé zvieratá, túto skutočnosť nahlásili na bezplatnú tiesňovú telefonickú linku 159 a žiadnym spôsobom s klietkou nemanipulovali, čim by mohli ohroziť svoje zdravie alebo zdravie iných osôb.  

Naši školení pracovníci sa o zvieratá (zver) náležite postarajú.

Ďakujeme. MsP Liptovský Mikuláš

© 2010 - 2011, creative solution