Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Divá zver - odporúčania

            Vážení obyvatelia Liptovského Mikuláša,

s narastajúcimi prípadmi výskytu divej (poľovnej) zveri v blízkosti ľudských obydlí ako aj ich stretu s obyvateľmi, odporúča Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši dodržiavať nasledovné pokyny:

 

  • nevyhadzovať potraviny a zvyšky pokrmov na zem
    v blízkosti kontajnerov
  • neprikrmovať divú zver v blízkosti obydlí
  • nepokúšať sa odchytávať divú zver do pascí
  • neplašiť divú zver a ani ju nenaháňať
  • nepribližovať sa k divej zveri

 

V prípade spozorovania divej zveri v blízkosti ľudských obydlí kontaktujte príslušníkov mestskej polície na tel. čísle 159. Mestská polícia v spolupráci s poľovníckym združením, v ktorého poľovnom revíri sa zver nachádza, vykoná potrebné opatrenia.

© 2010 - 2011, creative solution