Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Ako sa správať k neznámym

 • Ak si doma sám, zamkni sa!
 • Nikdy nikomu neznámemu neotváraj, ani keby tvrdil, že ho posielajú rodičia, alebo že je opravár...!
 • S neznámym človekom hovor iba cez zatvorené dvere!
 • Nikdy od žiadneho neznámeho nič nepreberaj!
 • Nehovor, že si sám a zbytočne veľa nerozprávaj!
 • Opýtaj sa iba na meno a dôvod návštevy. Rodičia to neskôr vybavia osobne!
 • Na zvedavé otázky vôbec neodpovedaj!
 • Nájdi si výhovorku, prečo neotvoríš (otec spí, nesmiem ho budiť)!
 • Ak ťa neznámy obťažuje ďalej a dožaduje sa stále vstupu do bytu volaj – 159!

 

 • NEdávaj sa do reči s neznámymi ľuďmi, ani keby poznali mená tvojich rodičov, ostatných členov rodiny a odvolávali sa na nich.
 • NEhovor nikomu, koho nepoznáš, kedy si sám doma, kedy rodičia odchádzajú a kedy sa vracajú zo zamestnania.
 • NEprijímaj žiadne potraviny, alebo darčeky od neznámych ľudí (napr. čokoládu, cukríky, hračky a iné veci).
 • NEchoď s nikým cudzím do neznámeho prostredia (bytu, pivnice, parku, odľahlého priestoru), vyhýbaj sa opusteným a nebezpečným miestam.
 • NEnasadaj s nikým neznámym do auta.
 • NEotváraj nikomu, ak si doma sám.
 • NEvoď si do bytu cudzie deti (kamarátov iba vtedy, keď máš súhlas rodičov).
 • NEzabudni pri odchode z bytu riadne zamknúť dvere.
 • NEnos kľúče od bytu viditeľne (upozorňuješ tým na seba, že si doma sám).
 • NEnastupuj s neznámym človekom do výťahu.
 • NEzabudni čo najskôr oznámiť rodičom, v škole alebo na polícii, keď ťa niekto obťažuje alebo ti ubližuje.

 

© 2010 - 2011, creative solution