Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Odchyt líšky

Spolupráca s poľovníckym združením Baníkov pri odchyte líšky pri hasičskej zbrojnici v Liptovskom Mikuláši, ktorú žiaľ niekto pustil.


© 2010 - 2011, creative solution