Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Objasnený skutok fyzického napadnutia

   Dňa 14.2.2017 v popoludňajších hodinách prijala centrála Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši oznámenie, že pri budove Centra voľného času pre deti a mládež na Nábreží Dr. Aurela Stodolu bol fyzicky napadnutý 10 ročný žiak Základnej školy Márie Rázusovej – Martákovej neznámym útočníkom a to úderom päste do oblasti tváre. Mestská polícia po príchode na miesto vykonala šetrenie, vypočula napadnutého chlapca za prítomnosti zákonného zástupcu. Do 24 hodín sa podarilo mestskej polícii aj na základe podrobného popisu napadnutého chlapca a za účinnej spolupráce pedagógov Základnej školy Dr. Aurela Stodolu objasniť páchateľa tohto skutku, pričom vec bola riešená v zmysle zákona. O udalosti bolo informované Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši.

MsP Liptovský Mikuláš

 


© 2010 - 2011, creative solution