Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Mladiství a alkohol

     Na základe telefonického podnetu občianky z Liptovského Mikuláša, dňa 21.6.2016 príslušníci Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši vykonali kontrolu dychovej skúšky u štyroch chlapcov na Hurbanovej ulici. Dychová skúška potvrdila, že chlapci požívali alkoholické nápoje. Boli informovaní rodičia a obec v mieste bydliska chlapcov. Uvedená vec bola odstúpená miestne príslušnej Mestskej polícii.

MsP Liptovský Mikuláš

© 2010 - 2011, creative solution