Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk




Dopravné pravidlá pre žiakov

Dopravné pravidlá pre žiakov.


           V mesiacoch marec a apríl 2014 oboznamovala preventistka Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši všetkých žiakov prvého stupňa z deviatich základných škôl nášho mesta (spolu 1290 žiakov) s pravidlami cestnej premávky – ich veku primeranou formou. Žiaci  si opakovali správny postup pri prechádzaní cez priechod pre chodcov,  dozvedeli sa niečo o povinnej výbave bicykla, učili sa spoznávať dopravné značky a ich význam predovšetkým pre chodcov a cyklistov, tiež sa oboznamovali s riešením križovatiek a nakoniec boli informovaní o dôležitosti a povinnosti používania reflexných prvkov. Každý žiak štvrtého ročníka  (v celkovom počte 328)  dostal reflexnú pásku, každá  trieda jednu reflexnú vestu a letáky o chodcoch a cyklistoch s dôležitými informáciami,  ktoré pre žiakov poskytlo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR, oddelenie BECEP (bezpečnosť cestnej premávky). Reflexné vesty  budú žiaci využívať, keď sa budú ako útvar presúvať zo školy na iné miesto v rámci vyučovania. Mestská polícia apeluje hlavne na rodičov, starých rodičov, aby boli deťom pozitívnym vzorom v dodržiavaní pravidiel cestnej premávky a tak predchádzali dopravným nehodám
          V rámci preventívnej činnosti príslušníčky Mestskej polície učili jazdiť na kolobežkách a bicykloch po detskom dopravnom ihrisku aj deti z Materskej školy na Komenského ulici v L. Mikuláši na podujatí “Bezpečne a zdravo“. Najskôr ich  krátko oboznámili s činnosťou MsP a potom podľa najjednoduchších základných pravidiel v sprievode MsP jazdili v jazdných pruhoch, učili sa odbočovať a predovšetkým nepredbiehať sa a hlavne jazdiť a chodiť bezpečne.
          Tieto preventívne aktivity vedú k eliminácii možných rizík rôznych úrazov detí a žiakov, ktorí sú dennodennými účastníkmi cestnej premávky.

 

Kolektív MsP


© 2010 - 2011, creative solution