Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Rady nielen pred dovolenkou

Ochrana nášho majetku pred trestnou činnosťou často závisí na dôslednom dodržiavaní jednoduchých pravidiel, ktoré nie sú vôbec nové a v podstate ich všetci poznáme.

 • Prevencia proti vlámaniu začína dobre zamknutými dverami, zatvorenými oknami a zabezpečenými balkónmi. Využite širokú ponuku kvalitných zámkov, bezpečnostných dvier, alarmov a pod
 • Nechváľte sa svojimi majetkovými pomermi.
 • Poučte svoje deti, čo je nebezpečné.
 • Pokiaľ sa presťahujete do nového bytu, ihneď vymeňte zámky dverí.
 • Uvádzajte na zvončeky, schránky a dvere svoje priezvisko v množnom čísle a bez titulov, pre vdovy alebo osamelé ženy je bezpečnejšie ponechať na menovke mužské meno.
 • Buďte opatrní pred ľuďmi, ktorí chodia od dverí k dverám a ponúkajú rôzne služby (napr. čistenie kobercov, ponuky rôzneho tovaru a pod.). Môže to byť trik, ako si vytipovať Váš byt!
 • Taktiež si dávajte pozor na ľudí, ktorí sa vydávajú za obchodných zástupcov firiem, poisťovní, príslušníkov rôznych siekt a náboženských skupín, nemocných, opravárov, opatrovateľky, sociálne pracovníčky a ďalších, ktorí sa pod takýmito a inými zámienkami chcú dostať do cudzieho bytu, vytipovať si ho alebo rovno vykradnúť.
 • Prv než otvoríte, uistite sa, kto je za dverami, pýtajte sa na účel návštevy a žiadajte preukaz, (použite panoramatický priezor bezpečnostnú retiazku).
 • Nezabúdajte, že ku krádežiam vlámaním dochádza najčastejšie v čase od 6:00 hod. do14:00 hod; kedy býva spáchaných 70 % z objasnených prípadov.
 • Nikdy nenechávajte kľúče pod rohožkou, v kvetináčoch, v schránke ani na inom mieste pred vchodom do bytu.
 • Nepodceňujte všímavosť a občiansku solidaritu susedov, dobre vychádzajte so susedmi, dohodnite sa na tzv. susedských hliadkach.

Pred odchodom na dovolenku:

 • Nehovorte každému, kedy a na ako dlho odchádzate na dovolenku.
 • Nezaťahujte rolety a žalúzie.
 • Uschovajte cenné veci a doklady do bezpečnostnej schránky, alebo do domáceho trezoru.
 • Zverte kľúč od bytu spoľahlivému susedovi alebo príbuznému, ktorý bude Váš byt pravidelne kontrolovať a vyberať poštu.
 • Vytvorte zdanie, že je v byte niekto prítomný, napr. využite elektronické spínacie zariadenia, ktoré podľa nastavenia na určitý čas rozsvietia svetlá, zapnú rádio, televíziu a pod.
 • Keď idete na dovolenku bez Vášho vozidla, ak môžete zaparkujte ho po dohode u niekoho na dvore, v garáži (priateľ, rodina, zamestnávateľ).Ak nemáte túto možnosť, nezaparkujte svoje vozidlo na opustenom alebo málo osvetlenom mieste alebo na mieste, ktoré má zlú povesť.

Na dovolenke:

 • Vždy zamykajte svoje auto, zatvorte úplne všetky okná a nezabúdajte i na kufor či strešné okno.
 • Nenechávajte nikdy náhradné kľúče, doklady od auta a ďalšie dôležité doklady v aute, ani viditeľne žiadne iné veci, uzatvorte si ich do batožinového priestoru, prípadne do odkladacej skrinky.
 • Zaparkujte svoje auto na strážené parkovisko.
 • Zvýšte ostražitosť v nákupných strediskách, kde je predpoklad páchania krádeží vecí pri sebe a na sebe.
 • K moru, na pláž nenoste cenné veci a od svojho miesta sa nevzďaľujte bez dohľadu!

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

zdroj: Obvodné oddelenie Policajného zboru Liptovský Mikuláš

 

ODPORÚČANIE POLÍCIE

                                                pre dospelých a seniorov

 

     

     Prevencia a jej propagácia jej jednou z najdôležitejších činností polície. Napokon, jej výsledkom je zníženie kriminality a zvýšenie bezpečnosti občanov. preto Vám chceme poskytnúť niekoľko rád, ako predísť nepríjemnej pozícii obete protiprávneho konania resp. inej nepredvídanej udalosti.

 

     Pri ochrane svojho života, zdravia a majetku je opatrnosť stále na mieste a preto:

 • pri návštevách ľudí, ktorí sa predstavia, resp. vydávajú za pracovníkov rôznych firiem, poisťovaní, sociálnych zariadení a pod. buďte vždy veľmi opatrní,
 • je potrebné overiť si totožnosť týchto osôb, ktoré vpúšťame do bytu (domu), vypýtať si od nich identifikačnú kartu alebo iný doklad totožnosti, prípadne poverenie inštitúcie, ktorá ich činnosťou poverila,
 • nikdy nenechávať takéto osoby v žiadnom prípade bez dozoru v byte (dome) ani v miestnosti. Vo všeobecnosti platí, že starší ľudia (seniori) sú viac dôverčivejší, ako mladšia generácia. Aj tu však platí praxou  overená teória „Dôveruj, ale preveruj.“ Aj preto starší ľudia, najmä ak sa jedná o osoby osamelé by NEMALI:
  • vpúšťať do bytu neznáme osoby, ktoré sa pod nejakou zámienkou  domáhajú vstup.  Vhodné je vždy prizvať napr. suseda.
  • Niektorí starší ľudia môžu dokonca byť vystavení i násilnému správaniu sa ostatných členov rodiny. Nepripustite, aby Vám príbuzní hovorili: „Ty už nič nepotrebuješ, aj tak nikam nechodíš. To je pre Teba dobré, to ti bude stačiť, a podobne.“ Takéto správanie sa totižto neskôr môže zmeniť na násilie.
  • dajte Vaše telefónne číslo známym a susedom a dohodnite sa na systéme vzájomnej kontroly. Beh ohľadu na kriminalitu je  u Vás možnosť zdravotnej nevoľnosti podstatne vyššia, ako u mladšej generácie a takéto kontroly  Vám môžu zachrániť život.

 

     V prípade, že odchádzate na dovolenku alebo na dlhšiu dobu opúšťate byt (dom):

 

 • neoboznamujte neznámych ľudí so svojím zámerom,
 • o Vašej neprítomnosti by mali vedieť iba Vaši rodinní príslušníci a prípadne sused, ktorému dôverujete,
 • cenné veci (peniaze, šperky) dobre uschovajte, či už do bezpečnostných schránok, trezorov alebo bankových ústavov,
 • svoje cenné veci (elektrotechnika, cenné zbierky) majte zadokumentované (výrobné čísla, fotodokumentácia a pod.),
 • susedov, ktorým dôverujete poproste, aby občas skontrolovali byt (dom), vybrali poštovú schránku, občas otvorili okná a pod.,
 • pred odchodom nezaťahujte žalúžie ani závesy,
 •  nenechávajte  kľúče od bytu (domu) na všeobecne známom mieste (pod kvetináčom, rozhožkou, na parapete okna a pod.),
© 2010 - 2011, creative solution