Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Osobné doklady

Zásady správneho používania platobnej karty:

 1. Základným predpokladom pre bezpečné používanie platobnej karty je, že si klient musí uvedomiť, že platobná karta je to isté, ako hotové peniaze. Podľa toho musí s kartou zaobchádzať.
 2. Chrániť magnetický prúžok karty pred mechanickým poškodením (poškrabaním), chrániť magnetický prúžok pred zmagnetizovaním, k magnetizovaniu môže dôjsť napr. mobilným telefónom, magnetickým zapínaním kabeliek, počítačom.
 3. Zachovávať v tajnosti PIN, za žiadnych okolností nikomu neoznamovať (ani rodinným príslušníkom, zamestnancom banky, orgánom Policajného zboru SR), nezaznamenávať PIN.
 4. Pri prevzatí karty ihneď kartu podpísať, zhotoviť si kópiu podpísaného podpisového prúžku karty.
 5. Karta musí byť oddelená od osobných dokladov.
 6. Pravidelne kontrolovať prítomnosť karty. Ideálnym riešením je napr. nosiť kartu v peňaženke, tu je vysoká pravdepodobnosť, že strata karty bude skoro odhalená.
 7. Pozorne kontrolovať výpisy z účtov, pri akejkoľvek nezrovnalosti je potrebné okamžite informovať banku a požiadať o preverenie transakcie (predloženie predajného dokladu od obchodníka).
 8. Pri platení kartou sledovať personál obchodu, hlavne je nutné dbať na skutočnosť, koľko bolo vytvorených predajných dokladov. Dávať si pozor, či personál predajne neodchádza s kartou mimo Vášho dohľadu.
 9. Skontrolovať, či personál vrátil zákazníkovi jeho vlastnú kartu.
 10. Pri poštovej alebo telefonickej objednávke je nutná maximálna obozretnosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o obchodníkovi zvoliť iný spôsob úhrady než platobnou kartou. Platí zásada poskytnúť číslo karty len dôveryhodným partnerom.
 11. Rovnaké pravidlá platia i pri použití karty na internete. V súčasnej dobe existujú 2 spôsoby pre bezpečný prenos čísla karty tzv. SET alebo SSI. Pokiaľ obchodník akceptuje úhradu iným spôsobom, odporúčame ho použiť.

V prípade straty:

 • Ihneď upovedomte príslušnú bankovú inštitúciu, ktorá kartu vydala a kartu zablokujte.
 • V prípade straty karty v zahraničí okamžite kontaktujte akúkoľvek členskú banku asociácie VISA alebo Mastercard (podľa toho o akú kartu sa jedná).

Vyberanie peňazí z bankových automatov:

 • Nevyberajte peniaze za tmy, pokiaľ to nie je nevyhnutné.
 • Snažte sa využiť tie automaty, ktoré sú na bezpečných miestach, na rušných uliciach a nikdy nie v bočných uličkách, ešte lepšie priamo vo vnútri banky.
 • Majte pripravenú kartu tak, aby ste pri bankomate zbytočne nestrácali čas jej hľadaním.
 • Keď si vyberáte peniaze, poriadne sa poobzerajte okolo seba a presvedčte sa, že sa v okolí niekto nepohybuje, kto by sa o vás nejako nápadne zaujímal. Akonáhle zvolíte v automate svoj kód, hneď sa k nemu otočte chrbtom – tak budete mať ešte lepší prehľad.
 • Peniaze si schovajte ihneď do peňaženky, do vrecka alebo do kabelky. Nikdy tam zbytočne nepostávajte a neprepočítavajte si ich, automaty robia chyby zriedkakedy, čiže je to i tak zbytočné a rozhodne to nestojí za riziko.

Mestská polícia je tu pre Vás

© 2010 - 2011, creative solution