Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Bezpečne cez ulicu

  • Prechádzaj cez vozovku len na miestach na to určených.
  • Prechádzaj na križovatke so svetelným znamením len na zelenú.
  • Prechádzaj vozovku vždy kolmo.
  • Neprebiehaj nikdy cez vozovku.
  • Neprechádzaj cez vozovku v blízkosti neprehľadnej zákruty.
  • Rozhliadni sa naľavo aj napravo skôr, ako vstúpiš na vozovku.
  • Choď vždy vľavo po vozovke bez chodníka, proti smeru idúcich vozidiel.
  • Používaj pri zlej viditeľnosti odevy a doplnky z reflexných materiálov.
  • Po chodníku choď vždy vpravo.
  • Nevstupuj na komunikácie označené ako diaľnice, nie sú pre chodcov.

NAUČTE DIEŤA SPRÁVNE PRECHÁDZAŤ CEZ VOZOVKU

1. NAJPRV PREMÝŠLAJ.

Nájdi bezpečné miesto na prechádzanie a zastav sa.
Ak je na blízku prechod pre chodcov, použi ho. Inak nájdi miesto, kde dobre vidíš na všetky strany.
Vyhni sa prechádzaniu medzi automobilmi. Prechádzaj v mieste, kde ťa môžu rodičia dobre vidieť.

2. ZASTAV SA

Zastav sa na chodníku pri obrubníku.
Staň si na miesto, odkiaľ dobre vidíš, či niečo nejde. Nestoj príliš blízko vozovky.
Pokiaľ na tomto mieste nie je chodník, staň si až na okraj vozovky, ale tak, aby si videl/a blížiace sa vozidlá.

3. POUŽÍVAJ OČI A UŠI

Rozhliadni sa či niečo nejde a počúvaj.
Auto môže vyjsť z akéhokoľvek smeru. Počúvaj preto pozorne, pretože niekedy môžeš vozidlá počuť skôr, ako vidieť.
Poobzeraj sa na ľavú, potom na pravú a opäť na ľavú stranu.

4. POČKAJ AŽ BUDEŠ MÔCŤ BEZPEČNE PREJSŤ

Pokiaľ niečo ide, nechaj vozidlo prejsť a opäť sa rozhliadni na ľavú, potom na pravú a opäť na ľavú stranu.
Poobzeraj sa okolo a počúvaj. Neprechádzaj, pokiaľ nevznikne dostatok času. Nezabudni, že i keď sa ti zdá, že auto je ďaleko, môže ísť veľmi rýchlo.

5. POOBZERAJ SA A POČÚVAJ

Ak nie je žiadne vozidlo nablízku, choď priamo cez cestu.
Pri prechádzaní sa stále rozhliadaj a počúvaj pre prípad, že si niečo prehliadol/a, alebo sa náhle niečo objavilo.

6. BEZPEČNE PREJDI NA DRUHÚ STRANU

Pokiaľ prechádzaš, neustále dávaj pozor a počúvaj, či niečo nejde.

© 2010 - 2011, creative solution