Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Ako môžete prispieť ku svojej bezpečnosti Vy

 • V prípade, že ste svedkami porušenia zákona, vyhlášok mesta alebo iného protiprávneho konania podajte o tom svedectvo príslušným orgánom.
 • Mnoho páchateľov uniká spravodlivosti, pretože nie je dostatok svedkov, alebo sa žiadny neprihlási.
 • V nočných hodinách sa vyhýbajte tmavým neosvetleným miestam.
 • Upozornite na nefunkčné a chýbajúce verejné osvetlenie.
 • Otvorené okná na ľahko prístupných miestach zabezpečte poistkou proti otvoreniu zvonka.
 • Upozornite rodičov, aby nenechávali viditeľne cenné predmety v autách.

Ak vidíte ...

 • niekoho robiť výtržnosti...,
 • osoby, ktoré poškodzujú Váš alebo cudzí majetok,
 • niekoho znečisťovať verejné priestranstvá,
 • niekoho zakladať skládku odpadu,
 • niekoho striekať sprejom po stene,
 • niekoho, kto Vám ponúka akékoľvek drogy,
 • voľne pobiehajúce zviera ohrozujúce ľudí,
 • podozrivo sa správajúce osoby na parkoviskách, na ulici, pri novinových stánkoch, v obchodoch, pri stojanoch s bicyklami a pod.

VOLAJTE: MESTSKÚ POLÍCIU č. t.: 159

© 2010 - 2011, creative solution