Stála služba:

NON STOP


Administratívne úkony:

pracovné dni 8:00 - 15:00

159

núdzové volanie

Kontakt

Adresa:

Štúrova 1989
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel:

044 / 552 53 60
044 / 556 55 05

E-mail:

msplm@mikulas.sk
centrala@mikulas.sk
Agresívna osoba

Množstvo ľudí prichádza k úrazu v situáciách, ktoré začnú celkom nevinne. Ak je to možné, snažte sa takýmto konfliktom vyhnúť. Nechoďte do cesty ľuďom, ktorí sú pod vplyvom alkoholu alebo drog. Môžu jednať nepredvídateľne a nebezpečne. Ak sa už do konfliktnej situácie dostanete, konajte podľa nasledujúcich rád:

 • Vyhýbajte sa rizikovým miestam a potenciálnym agresívnym osobám.
 • Vyhýbajte sa stupňujúcim sa nedorozumeniam, ak je to slovné napadnutie, tak sa snažte nereagovať a druhých zbytočne nedráždite.
 • V prípade podozrenia z napadnutia sa snažte dostať do priestoru, kde je viac ľudí.
 • Udržujte bezpečnú vzdialenosť, ktorá vám umožní vyhnúť sa alebo uniknúť z prípadného útoku.
 • Ak sa vám nepodarí utiecť, buďte stále v strehu.
 • Ak hovoríte s agresívnou osobou, udržujte od nej bezpečnú vzdialenosť, hovorte kľudne, osoby sa nedotýkajte.
 • Ak sa bude situácia javiť beznádejne, snažte sa získať čas.
 • Ak dôjde k fyzickému napadnutiu, ohláste to čo najskôr polícii.
 • V čase prepadnutia nehovorte pred útočníkom o ohlásení trestného činu.
 • Ak sa stanete obeťami násilia, vyhľadajte odbornú lekársku alebo psychologickú pomoc.
 • Ak sa niečo závažné stane, volajte ihneď políciu, zachovajte pokoj a poskytnite tieto informácie: svoje meno, telefónne číslo a presnú adresu. Výstižne opíšte udalosť. (Ak máte mobilný telefón, majte naprogramované čísla: 159,158).
© 2010 - 2011, creative solution